Eszkola

Nasycenie roztworu obliczenia

Zadanie

Uczniowie mieli za zadanie uzyskać nasycony roztwór azotanu (V) sodu w temperaturze 20oC. Na koniec lekcji otrzymali 35% roztwór powyższej soli. Czy wypełnili zadanie? Oblicz, czy przygotowany przez uczniów roztwór jest nasycony, wiedząc, że rozpuszczalność azotanu (V) sodu w 20oC wynosi 91,2 g/100 g wody.

 

Rozwiązanie

Dane:

Cp = 45%

R = 91,2 g/ 100 g

Założenie  - masa roztworu = 100 g

Cp = ms/mr *100%

ms = Cp*mr/100%

ms =45% * 100g/100% = 45g

 

100 g - 45 g = 55 g wody

 

45 g NaSO4 - 55 g wody

x - 100 g wody                  x = 81,81 g

 

81,81 g < 91,2 g

 

Odpowiedź: Uczniowie nie wypełnili zadania, nie udało im się przygotować nasyconego roztworu azotanu (V) sodu.

Jak obliczyć nasycenie roztworu - wyniki

9-4 =