Eszkola

Strumień pola obliczenia

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Zadanie.

Oblicz strumień pola elektrycznego przechodzącego przez powierzchnię prostokątną o wymiarach \(10x20[cm]\) nachyloną pod kątem \(60^{\circ}\) do linii jednorodnego pola elektrycznego o natężeniu \(600[\frac{kN}{C}]\).

Dane:

\(\alpha=60^{\circ}\) - kąt między liniami pola a powierzchnią

\(S=10\cdot 20 [cm^2]=0.02[m^2]\) - powierzchnia prostokąta

\(E=600[\frac{kN}{C}]\) - natężenie pola elektrycznego

\(\phi=?\) = strumień pola

Rozwiązanie:

Strumień pola jest iloczynem skalarnym natężenia pola i powierzchni. Stąd:

\(\phi=E\cdot S \cdot cos(\alpha)\)

Podstawiając dane zadania:

\(\phi=600\cdot 0.02\cdot \frac{1}{2}=6[\frac{kN\cdot m^2}{C}]\)

Jak obliczyć strumień pola - wyniki

5-3 =