Eszkola

Stężenie molowe a gęstość obliczenia

Zadanie:

W 100 g wody rozpuszczono 15 g pewnej substancji, dzięki czemu uzyskano roztwór o gęstości 1050 g/dm3 i stężeniu 1,83 mol/dm3. Zidentyfikuj po masie molowej rozpuszczony związek oraz oblicz stężenie procentowe tego roztworu.

Rozwiązanie:


Dane:
ms = 15 g
mw = 100 g
mr = 115 g
Cm = 1,83 mol/dm3
d = 1050 g/dm3 = 1,05 g/cm3

Cp = ms/mr * 100%
Cp = 15/115 * 100% = 13%

 

Cm = (Cp * d) / M * 100%

M = (Cp * d) / (Cm * 100%)

M = (13% * 1050 g/dm3) / ((1,83 mol/dm3 * 100%) = 74,6 g/mol

 

Odpowiedź: Stężenie procentowe roztworu wynosi 13%. Masa molowa rozpuszczonego związku jest równa 74,6 g/mol, co odpowiada masie molowej chlorku potasu.

Jak obliczyć stężenie molowe a gęstość - wyniki

8-4 =
  • W Wiktoria 11.04.2024

    Oblicz mase glukozy znajdującej sie w 500cm3 roztworu o stężeniu 0.8mol/dm3