Eszkola

Okres i częstotliwość obliczenia

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Zadanie.

Wahadło wykonuje \(400 \) drgań na godzinę, oblicz okres i częstotliwość drgań tego wahadła.

Dane:

\(n=400\) - ilość drgań

\(t=1[h]=3600[s]\) - czas drgań

\(T=?, f=?\) - okres i częstotliwość drgań

Rozwiązanie:

Częstotliwość opisuje liczbę drgań w jednostce czasu, stąd:

\(f=\frac{n}{t}=\frac{400}{3600}=\frac{1}{9}[Hz]\)

Związek między okresem a częstotliwością ma postać:

\(T=\frac{1}{f}\)

Stąd:

\(T=\frac{1}{\frac{1}{9}}=9[s]\)

Jak obliczyć okres i częstotliwość - wyniki

1×7 =