Eszkola

Ruch jednostajny obliczenia

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Zadanie.

Oblicz czas potrzebny na pokonanie drogi \(400[m]\) przez obiekt poruszający się z prędkością \(16[\frac{m}{s}]\).

Dane:

\(s=400[m]\) -droga

\(v=16[\frac{m}{s}]\) - prędkość

\(t=?\) - czas

Rozwiązanie:

Ze wzoru na drogę w ruchu jednostajnym \(s=v\cdot t\) należy  wyznaczyć czas:

\(t=\frac{s}{v}\)

Podstawiając dane zadania:

\(t=\frac{400}{16}=25[s]\)

Jak obliczyć ruch jednostajny - wyniki

5×2 =
  • K Ks 20.09.2022

    By obliczyć prędkość w ruch jednostajnie prostoliniowy to trzeba drogę s podzielić przez czas t