Eszkola

Ruch jednostajnie przyspieszony -zadanie

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Zadanie.

Oblicz średnie przyspieszenie pojazdu, który w ciągu \(3[s]\) rozpędził się do \(36[\frac{km}{h}]\) będąc początkowo nieruchomy.

Dane:

\(t=3[s]\) - czas przyspieszania

\(\Delta v=36[\frac{km}{h}]=10[\frac{m}{s}]\) - zmiana prędkości

\(a=?\) - przyspieszenie

Rozwiązanie:

Przyspieszenie jest miarą zmiany prędkości w czasie, stąd:

\(a=\frac{\Delta v}{t}\)

Podstawiając dane zadania:

\(a=\frac{\Delta v}{t}=\frac{10}{3} [\frac{m}{s^2}]\)

Może Ci się przydać: