Eszkola

Przyspieszenia grawitacyjne obliczenia

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Zadanie.

Wiedząc, że przyspieszenie grawitacyjne na Księżycu wynosi \(1.62[\frac{m}{s^2}]\), oblicz stosunek sił grawitacji działających na ciało przy powierzchni Ziemi i Księżyca.

Dane:

\(g_L=1.62[\frac{m}{s^2}]\) - przyspieszenie grawitacyjne na Księżycu

\(g=9.81[\frac{m}{s^2}]\) - przyspieszenie grawitacyjne Ziemi

\(\frac{F_L}{F_Z}=?\) - stosunek sił grawitacji przy powierzchni

Rozwiązanie:

Pole grawitacyjne przy powierzchni może być traktowane jako jednorodne, stąd można przyjąć, że siły grawitacji działające na masę \(m\) będą proporcjonalne do przyspieszeń grawitacyjnych.

Odpowiednio:

\(F_L=g_L\cdot m\) - na Księżycu

\(F_Z=g\cdot m\) - na Ziemi

Widać z tego, że szukany stosunek sił będzie można wyrazić za pomocą stosunku przyspieszeń grawitacyjnych:

\(\frac{F_L}{F_Z}=\frac{g_L}{g}=\frac{1.62}{9.81}=0.165\)

Jak obliczyć przyspieszenia grawitacyjne - wyniki

2×6 =