Eszkola

Gęstość prądu obliczenia

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Zadanie:

Oblicz gęstość prądu o natężeniu \(1[A]\) w przewodniku o przekroju koła o promieniu \(1[mm]\).

Dane:

\(I=1[A]\) - natężenie prądu

\(r=1[mm]\) - promień przekroju przewodnika

\(j=?\) - gęstość prądu

Rozwiązanie:

\(j=\frac{I}{S}\) , gdzie \(S\) jest polem przekroju przewodnika

Dla przewodnika kołowego: \(S=\pi r^2\)

Stąd:

\(j=\frac{I}{\pi r^2}\)

Podstawiając dane:

\(j=\frac{1}{\pi 1^2}=0.32 [\frac{A}{mm^2}]\)

Jak obliczyć gęstość prądu - wyniki

8-3 =