Eszkola

Program Statystyczny FAQ

Program statystyczny naukowiec.org – darmowe narzędzie udostępnione dla wszystkich zainteresowanych przeprowadzeniem analiz statystycznych. Program aktualizowany jest na bieżąco. Poszczególne funkcje programu/analizy będziemy dodawać sukcesywnie.
Poprawność obliczanych wyników w programie została sprawdzona przy użyciu innych komercyjnych programów statystycznych, dostępnych na rynku.

przejdź do programu statystycznego

Pomoc Program Statystyczny

Nowy arkusz

Klikamy w Plik > Nowy lub ikonkę nowy arkusz button znajdującą się w lewym górnym boku programu

Wklejanie plików

Dla naszych użytkowników udostępniliśmy możliwość przeklejenia (ctrl-c/ctrl-v) danych z programu Microsoft Excel.
Aby przekleić wyniki zaznaczamy i kopiujemy dane (ctrl-c) w programie MS Excel i następnie w programie naukowiec.org z górnego menu wybieramy Plik > Wklej dane lub klikamy ikonkę wklej arkusz button. Otwiera się okno dialogowe, w którym w polu "Ze schowka" wklejamy (ctrl-v) skopiowane wcześniej dane. Jeżeli w programie MS Excel skopiowaliśmy również nagłówki (nazwy zmiennych) dla zmiennych to zaznaczamy pole Wstaw nagłówki. W tym przypadku program automatycznie potraktuje pierwszy wiersz skopiowanych danych jako nazwę zmiennej. Klikamy OK.
W zależności od wielkości przeklejanych danych należy poczekać jakiś czas, aż program przeklei wszystkie dane do programu (czas uzależniony jest od liczby danych, przeglądarki, szybkości łącza internetowego).

Charakterystyka zmiennych

Klikając w pole nazwy konkretnej zmiennej, która docelowo nazwana została w programie jako var mamy możliwość zdefiniowania zmiennej, tj: podanie nazwy zmiennej, typu zmiennej, możemy przypisać odpowiednie nazwy (kategorie) poszczególnym wartościom zmiennych, możemy określić, które wartości oznaczać będą braki danych w programie.

Dodawanie zmiennych / przypadków

Aby dodać zmienną/przypadek do bazy danych należy kliknąć ikonkę wklej arkusz button w lewym górnym rogu. W oknie dialogowym mają Państwo możliwość dodania jednej bądź wielu kolumn/wierszy do programu we wskazane w oknie dialogowym miejscu

przejdź do programu statystycznego

UWAGA – prosimy nie odświeżać przeglądarki, ponieważ odświeżenie skutkuje skasowaniem wszystkich informacji na stronie!!! Jeżeli przejdą Państwo w inne miejsce (np.: cofną Państwo stronę w przeglądarce; zmienią Państwo adres WWW) w tym samym oknie dane również zostaną utracone