Eszkola

Ewolucja biologiczna teorie - krótka charakterystyka

Czym jest ewolucja biologiczna? 

Jest to proces stopniowych, kierunkowych, nieodwracalnych zmian organizmów.

Powstawanie dzisiejszego świata i człowieka zawsze wzbudza wiele kontrowersji i dyskusji. Głównych teorii jednak mamy cztery:

 1. Lamarkizm
 2. Katastrofizm
 3. Teoria ewolucji Darwina
 4. Syntetyczna teoria ewolucji 

Każda ma swoich zwolenników i przeciwników. Jednak spróbujmy pokrótce wyjaśnić każdą teorię.

Lamarkizm

Teoria ta została stworzona przez Jeana Baptiste'a Lamarcka. Mówi ona że:

 • organizmy są obdarzone siłą witalną, dzięki niej mają zdolność do ciągłego rozwoju,
 • ewolucja odbywa się na poziomie osobniczym,
 • narządy, które są używane - rozwijają się, a nieużywane - uwsteczniają,
 • cechy, które zdobywa osobnik w ciągu całego swojego życia, dziedziczy jego potomstwo,
 • życie na Ziemi powstaje na drodze samorództwa.

Katastrofizm

Teorię stworzył Georges Cuvier. Zgodnie z tą teorią w całej histerii Ziemi występowały czasowo gwałtowne zaburzenia, które zmieniały budowę Ziemi i niszczyły świat organizmów. Takie zmiany prowadziły do wymierania niektórych gatunków. Historia życia naszej planety przebiegała etapami, a w każdym z tych etapów zamieszkiwały Ziemię inne gatunki organizmów. Gatunki te nie ewoluowały.

Teoria ewolucji Darwina zwana teorią ewolucji  drogą doboru naturalnego Darwina-Wallace'a.

Sformułował ją Karol Darwin. Mówi ona, że ewolucja organizmów jest możliwa dzięki ich zmienności. Konkurencja między organizmami oraz dobór naturalny są mechanizmami tych przemian.

Syntetyczna teoria ewolucji

Jest to rozwinięcie teorii Karola Darwina. Głównymi jej założeniami są:

 • występowanie różnic między osobnikami jednego gatunku  jest wynikiem rekombinacji i mutacji,
 • cechy przodków są dziedziczone,
 • cechy nabyte nie podlegają dziedziczeniu,
 • organizmy wydają na świat dużo potomstwa, co prowadzi do konkurencji o zasoby środowiska,
 • konkurencję wygrywają najsilniejsze organizmy.

 

Ewolucja biologiczna teorie Wasze opinie

5+4 =