Eszkola

Replikacja DNA - krótka charakterystyka

Proces replikacji DNA

Jest to inaczej proces powielania DNA, który prowadzi do wytworzenia dwóch cząsteczek DNA identycznych z cząsteczką macierzystą.

Najważniejsze cechy replikacji DNA:

 • zachodzi przed każdym podziałem komórki
 • jest półzachowawcza
 • prowadzi do powstania dwóch identycznych cząsteczek DNA
 • zgodna z regułą komplementarności
 • jest procesem anabolicznym
 • jest dokładna

Enzymy, które biorą udział w replikacji:

 • helikaza DNA
 • prymaza
 • polimerazy DNA
 • ligaza

Jak przebiega replikacja DNA?

Replikacja zachodzi jednocześnie w dwóch niciach DNA i jest dwukierunkowa. Wyróżniamy trzy etapy replikacji:

 1. początek replikacji tzw. inicjacja
 2. wydłużanie łańcucha tzw. elongacja
 3. zakończenie replikacji tzw. terminacja

W pierwszym etapie replikacji helikazy rozplatają małe fragmenty DNA w miejscach inicjacji replikacji. W wyniku tego procesu powstają oczka replikacyjne. Do widełek replikacyjnych w każdym oczku dołączają się kolejne białka biorące udział w replikacji. 

W drugim etapie helikazy kontynuują rozplatanie DNA. Widełki replikacyjne przesuwają się w przeciwnych kierunkach. Następuje kopiowanie łańcuchów DNA, które obejmuje syntezę startową oraz dobudowywanie nukleotydów DNA i wycinanie starterów.

W trzecim etapie następuje zakończenie replikacji z chwilą skopiowania całej cząsteczki DNA. Ligaza łączy nowo zsyntezowane fragmenty DNA. Proces replikacji kończy się odłączeniem białek od DNA.

Replikacja DNA Wasze opinie

8+2 =