Eszkola

Bezpośrednie dowody ewolucji - charakterystyka

Dowody ewolucji dzielą się na bezpośrednie i pośrednie.

Jakie są rodzaje dowodów bezpośrednich?

 • Dowody z zakresu paleontologii,
 • żywe skamieniałości,
 • wnioski  z bezpośrednich obserwacji zmian ewolucyjnych.

Jakie mamy dowody z zakresu paleontologii?

 • Skamieniałości właściwe,
 • odlewy,
 • ślady działalności organizmów,
 • skamieniałości kompletne.

Czym charakteryzują się dowody z zakresu paleontologii?

 • Są to organizmy, które zachowały się w stanie niezmienionym,
 • mineralizacja osadów, które wypełniały organizmy tworząc odlewy
 • odciski, które powstawały pod wpływem wysokiej temperatur czy ciśnienia,
 • zakonserwowane szczątki organizmów.

Co to są żywe skamieniałości?

Są tą gatunki, które przetrwały wiele milionów lat w niezmienionej formie np. dziobak.

 

 

 

Bezpośrednie dowody ewolucji Wasze opinie

2+9 =