Eszkola

Biotechnologia klasyczna - rodzaje i zastosowanie

Co to jest biotechnologia?

Biotechnologia to dziedzina nauki, która zajmuje się możliwością wykorzystania wirusów, organizmów oraz komórek i ich składników do celów użytkowych.

Rodzaje biotechnologii:

 • biotechnologia klasyczna - tradycyjna
 • biotechnologia molekularna - nowoczesna

Krótka charakterystyka biotechnologii klasycznej

Biotechnologia klasyczna wykorzystuje organizmy lub produkowane przez nie substancje naturalnie występujące w przyrodzie. Organizmy o określonych cechach otrzymuje się przez selekcję sztuczną. Biotechnologia tradycyjna ma zastosowanie w przemyśle spożywczym oraz ochronie środowiska.

Krótka charakterystyka biotechnologii molekularnej.

W biotechnologii molekularnej wykorzystuje się organizmy lub produkowane przez nie substancje otrzymane metodami inżynierii genetycznej. Organizmy o określonych cechach otrzymuje się przez zmianę ich genomów. Biotechnologia nowoczesna stosowana jest w medycynie, farmacji oraz rolnictwie.

Jakie jeszcze na zastosowanie biotechnologia klasyczna?

 • oczyszczanie ścieków 
 • oczyszczanie powietrza
 • oczyszczanie stałych odpadów komunalnych
 • biologiczne zwalczanie szkodników
 • ocena stanu zanieczyszczenia środowiska
 • produkcja biopaliw płynnych
 • produkcja biopaliw stałych
 • produkcja biogazu
 • produkcja napojów alkoholowych
 • produkcja przetworów mlecznych
 • kiszenie ogórków i kapusty
 • produkcja pieczywa
 • produkcja octu
 • produkcja serów pleśniowych

Biotechnologia klasyczna Wasze opinie

1×7 =