Eszkola

Mszaki - definicja, systematyka, występowanie

Mszaki to grupa roślin tkankowych, zasiedlająca całą kulę ziemską i występująca w każdej strefie klimatycznej. Ze względu na swoje niskie wymagania życiowe są organizmami pionierskimi – wraz z porostami zasiedlają tereny jałowe i swoim rozwojem użyźniają i przygotowują je dla roślin o wyższych wymaganiach środowiskowych - sprzyja to ekspansji terenów zielonych. Mszaki można spotkać na terenach wilgotnych (lasy, torfowiska) oraz  suchych (półpustynie).

W ujęciu systematycznym mszaki nie stanowią jednostki taksonomicznej, są uznawane za sztucznie utworzoną grupę, do której zaliczane są organizmy z kilku niezależnych linii rozwojowych m.in. mchy i wątrobowce.

Mszaki wykazują budowę tkankową – można u nich wyróżnić miękisz, tkankę okrywającą oraz prostą tkankę przewodzącą, która w odróżnieniu od roślin naczyniowych nie jest zbudowana z łyka i drewna, tylko z pierwotnych form tych tkanek tj. przewodzących wodę hydroidów i transportujących związki organiczne leptoidów. Morfologia mszaków jest prostsza niż roślin wyższych. Wyróżnia się u nich organy takie jak łodyżka, chwytniki (ryzoidy) czy listki – są to prymitywne formy łodygi, korzeni i liści organowców o prostszej budowie.

Cechą wspólną roślin zaliczanych do mszaków jest dominacja pokolenia haploidalnego 1n (gametofitu) nad pokoleniem diploidalnym 2n (sporofitem) w przemianie pokoleń. Oznacza to, że gametofit jest formą autonomiczną i samożywną, natomiast sporofit nie może funkcjonować bez gametofitu, ponieważ za jego pośrednictwem pobiera niezbędne do życia składniki odżywcze i wodę. Sporofit wyrasta z gametofitu tzw. stopą i w porównaniu do niego osiąga niewielkie rozmiary. Głównym zadaniem sporofitu jest wytworzenie zarodni z zarodnikami i ich rozsianie, po tym czasie zamiera. Gametofit wyrasta z wytworzonych przez sporofit zarodników i funkcjonuje przez kilka lat.
 

Mszaki Wasze opinie

7-4 =