Eszkola

Cykl rozwojowy mszaków - opis

Mszaki to sztuczna grupa systematyczna roślin, cechująca się dominacją płciowego gametofitu w przemianie pokoleń.

W rozwoju mszaków obserwuje się przemianę gametofitu, pokolenia haploidalnego (1n), rozmnażającego się płciowo ze sporofitem, pokoleniem diploidalnym (2n), rozmnażającym się bezpłciowo. 
Gametofit mszaków może być dwu- lub jednopienny. Pokolenie płciowe wytwarza dwa rodzaje organów rozrodczych – żeńskie rodnie (archegonia), w których powstają komórki jajowe oraz męskie plemnie (artheridia), odpowiedzialne za wytwarzanie plemników.

W wyniku spotkania się komórek rozrodczych – komórki jajowej i plemnika, dochodzi do zapłodnienia i wytworzenia diploidalnego zarodka. Zarodek dzięki podziałom mitotycznym, rozrasta się wytwarzając sporofit – pokolenie bezpłciowe, diploidalne. Dojrzały sporofit wytwarza zarodnie (sporangium), w których na drodze podziału redukcyjnego (mejotycznego) powstają haploidalnego zarodniki (mejospory). Dojrzałe zarodniki uwalniane są z puszki zarodni i po kontakcie z wodą zaczynają kiełkować i rozwijać się w osobniki haploidalnego gametofitu.
 

Cykl rozwojowy mszaków Wasze opinie

1×6 =

Oprócz cykl rozwojowy mszaków może Ci się przydać