Eszkola

Kalkulator całki oznaczonej

  OPIS.
Kalkulator składa się z pola, w którym użytkownik wybiera ilość składników \(n\) funkcji oraz n-par pól, w których użytkownik podaje współczynniki \(A_i\) oraz potęgę zmiennej \(k_i \neq -1\). Funkcja jest zapisywana w postaci \(f(x)=A_1\cdot x^{k_1}+...+A_i \cdot x^{k_i}+...+A_n\cdot x^{k_n}\). Dodatkowo użytkownik wybiera przedział całkowania od \(a\) do \(b\). Po podaniu potrzebnych danych, kalkulator w polu wynikowym wyświetla wynik.
 

Ilość składników :

Składniki:

\( A_1 = \) \( k_1 = \)
\( A_2 = \) \( k_2 = \)

Przedział całkowania:

\( a = \) \( b = \)
A_{#} = k_{#} =

Kalkulator całki oznaczonej Wasze wyniki

4+9 =