Eszkola

Kalkulator wyrazów ciągu

 OPIS.
Kalkulator składa się z rozwijanej listy, z której można wybrać ciąg arytmetyczny lub geometryczny. Następnie należy użytkownik powinien uzupełnić pola: \(a_1\) - pierwszy wyraz oraz zależnie od tego czy chodzi o ciąg geometryczny czy arytmetyczny jedno z pól: \(r\) -różnica ciągu arytmetycznego lub \(q\) iloraz ciągu geometrycznego. W ostatnim polu użytkownik podaje numer wyrazu ciągu, który chce obliczyć \(n\). W polu wynikowym wyświetla się \(a_n\) - liczba będąca n-tym wyrazem ciągu.

Ciąg:

Pierwszy wyraz ciągu:

\( a_1 = \)

Różnica ciągu arytmetycznego:

\( r = \)

Iloraz ciągu geometrycznego:

\( q =\)

Numer wyrazu ciągu do wyliczenia:

\( n = \)

Kalkulator wyrazów ciągu Wasze wyniki

9-3 =