Eszkola

Bioindykatory - charakterystyka

Bioindykacja to metoda oceny stanu środowiska, najczęściej i przede wszystkim poziomu zanieczyszczeń, na podstawie badania reakcji wybranych organizmów żywych, czyli bioindykatorów (stenobiontów, gatunków wskaźnikowych) na zmiany. Dobrymi bioindykatorami zanieczyszczenia wód są np. raki rzeczne, larwy chruścików, a powietrza — porosty. Do określania trofii zbiorników wodnych wykorzystywane mogą być również współczynniki fitoplanktonowe. Cała metoda opiera się na wcześniej poznanych i dobrze opisanych właściwościach bioindykatora, a przede wszystkim na jego tolerancji względem badanego czynnika.

Dobry bioindykator ma długi cykl życiowy (długo przebywa w środowisku w stanie aktywnym, reagując z otoczeniem), ściśle określone występowanie, szerokie zasięgi geograficzne, dużą liczebność występowania i łatwość oznaczania. Najbardziej znanymi są oczywiście porosty, które posiadają nawet własną dobrze opisaną skalę.

Bioindykatory Wasze opinie

7-1 =

Oprócz bioindykatory może Ci się przydać