Eszkola

Dowody pośrednie ewolucji - krótka charakterystyka

Jakie mamy rodzaje dowodów pośrednich?

  • Dowody z zakresu anatomii porównawczej i fizjologii,
  • dowody z zakresu embriologii,
  • dowody z zakresu biogeografii,
  • dowody z zakresu biochemii i genetyki.

Jakie mamy dowody z zakresu anatomii porównawczej i fizjologii?

  • Jedność budowy i funkcjonowania,
  • narządy homologiczne,
  • narządy analogiczne,
  • narządy szczątkowe,
  • atawizmy.

Co to jest jedność budowy i funkcjonowania?

Takie same podstawowe czynności życiowe wszystkich organizmów np. budowa stawonogów.

Co to są narządy homologiczne?

To narządy o wspólnym pochodzeniu np. kończyny przednie człowieka, foki i nietoperza.

Co to są narządy analogiczne?

Narządy, które nie mają wspólnego pochodzenia, ale są podobne pod względem spełnianej funkcji np. bulwa dalii i bulwa ziemniaka.

Co to są narządy szczątkowe?

Narządy, które u żyjących obecnie organizmów uległy uwstecznieniu np. wyrostek robaczkowy u człowieka.

Co to są atawizmy?

Są to cechy charakterystyczne dla odległych przodków, które zanikły podczas ewolucji, ale pojawiają się czasem u współcześnie żyjących osobników np. silne owłosienie u człowieka.

Jaki jest przykład dowodu z zakresu embriologii?

Podobieństwo rozwoju zarodkowego gromad kręgowców.

Jakie mamy dowody z zakresu biogeografii?

Występowanie wielu endemitów na wyspie Galapagos.

Jakie mamy dowody z zakresu biochemii i genetyki?

Podobieństwo budowy chlorofilu i hemoglobiny.

Dowody pośrednie ewolucji Wasze opinie

6+1 =

Oprócz dowody pośrednie ewolucji może Ci się przydać