Eszkola

Cykl pracy serca

Jak działa serce?


Serce to najlepsza pompa ssąco-tłocząca. Podzielone jest na dwie komory: lewą i prawą oraz dwa przedsionki: lewy i prawy. Między komorami znajduje się  przegroda międzykomorowa, między przedsionkami komora miedzy przedsionkowa. Przedsionki od komór oddzielają komory przedsionkowo-komorowe. Dzięki temu, krew utlenowana nie miesza się z krwią odtlenowaną. Trzeba pamiętać, że lewa komora ma grubsze ściany od prawej komory, ponieważ lewa komora skurcza się i wypycha krew z serca do aorta z dużą siłą, aby dotrzeć do najdalszych części ciała.
Trzeba pamiętać, że krew wpływa do przedsionków żyłami, a wypływa z komór tętnicami. Dzięki zastawkom, które znajdują się między przedsionkami i komorami oraz między komorami  tętnicami, ruch krwi w naszym sercu odbywa się tylko w jednym kierunku. Oczywiście mowa o zdrowym sercu.


Cykl pracy serca dzieli się na trzy fazy, trwa on ok 0,83 s.


I faza to skurcz przedsionków
II faza skurcz komór
III rozkurcz serca (faza spoczynku)


Cykl pracy serca kończy się i rozpoczyna na nowo, gdy jest ono rozkurczone. Krew utlenowana z płuc wpływa do lewego przedsionka, natomiast odtlenowana, wracająca z tkanek do prawego przedsionka. Następuje I faza, czyli  skurcz przedsionków, otwierają się zastawki  między przedsionkami, a komorami , następnie krew wpływa do komór. Krew wypełnia komory i zamykają się zastawki między komorami a przedsionkami.
II faza to skurcz komór, który powoduje  otwarcie zastawek aorty i pnia płucnego rozgałęziającego się na tętnice płucne. w tym czasie krew utlenowana jest doprowadzana do komórek ciała, a odtlenowana trafia do płuc. I kolejny cykl się kończy i zaczyna następny dzięki automatyzmowi pracy serca. Jest to zdolność serca do samopobudzenia i rytmicznych skurczów niezależnie od układu nerwowego.
Warto zapamiętać, że jest to mięsień, który pracuje przez całe życie człowieka. Kurczy się i rozkurcza. Odpoczywa jedynie między skurczami. Jego praca jest niezależna od naszej woli.

 

Praca serca Wasze opinie

6-4 =