Eszkola

Mieszanina jednorodna i niejednorodna definicja i właściwości

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Poprzez pojęcie mieszaniny rozumiemy układ zawierający co najmniej dwa składniki wymieszane ze sobą, charakteryzujące się brakiem wiązań pomiędzy sobą. Mieszaniną możemy nazwać zatem sól rozpuszczoną w wodzie, cukier z wodą czy metalowe kulki z piaskiem. Tak naprawdę mieszać ze sobą możemy najróżniejsze substancję. Każde takie połączenie utworzy mieszaninę. W niektórych gołym okiem będziemy mogli rozróżnić składniki, inne zaś stworzą jednolity układ. W zależności od sposobu łączenia się składników mieszaniny możemy podzielić na jednorodne bądź niejednorodne.

Mieszaniny jednorodne nazywane są inaczej homogenicznymi. Ich składniki są bardzo silnie rozdrobnione – najczęściej do pojedynczych cząsteczek. Typową mieszaniną, z którą spotykamy się na co dzień jest powietrze. Czyste, niezanieczyszczone powietrze tworzy mieszaninę jednorodną, w skład której wchodzą zarówno pierwiastki jaki związki chemiczne np. azot, tlen czy dwutlenek węgla. Kolejnym przykładem mieszaniny jednorodnej jest woda. Woda destylowana jest najczystsza i najbardziej zbliżona do związku chemicznego H2O, pozostałe gatunki wód mieszczą w sobie rozpuszczone gazy np. składniki powietrza czyli wspomniany już wcześniej tlen, azot czy dwutlenek węgla. Niektóre gatunki metali tworzące stopy również zaliczamy do  mieszanin jednorodnych, np. stal czyli wielofazowy stop żelaza z węglem. Dla każdej z tych substancji niemożliwe jest rozróżnienie jej składników nawet za pomocą lupy czy mikroskopu.

Mieszaniny niejednorodne czyli heterogeniczne to takie których składniki są rozdrobnione słabo, zawierają one duże zespoły cząsteczek. W takiej mieszaninie co najmniej jeden składnik możemy rozróżnić gołym okiem bądź za pomocą lupy czy mikroskopu. Mieszaniny takie bardzo łatwo zdefiniować, są to np. mąka z makiem, piasek z wodą czy chociażby sól z cukrem.

Pomiędzy mieszaniną jednorodną i niejednorodną wyróżniamy mieszaninę koloidalną. Zespoły cząsteczek, które ją tworzą mają średnią wielkość, są rozdrobnione bardziej niż składniki mieszaniny heterogenicznej, ale nie tak silnie jak składniki mieszaniny homogenicznej.

Mieszanina jednorodna i niejednorodna Wasze opinie

2+4 =

Oprócz mieszanina jednorodna i niejednorodna może Ci się przydać