Eszkola

II prawo absorpcji (prawo Lamberta-Beera) - wzór wzór

Przydatne kalkulatory i narzędzia

II prawo absorpcji (prawo Lamberta-Beera) wyraża się wzorem:

\(A=\log \dfrac{I_{0}}{I}=abc\)

gdzie:

\(A\) - zdolność pochłaniania promieniowania, zwana absorbancją \([-]\),

\(I_0\) -  natężenie wiązki promieniowania monochromatycznego padającego na jednorodny ośrodek absorbujący \([\frac{W}{m^2}]\),

\(I\) - natężenie promieniowania po przejściu przez środek absorbujący \([\frac{W}{m^2}]\),

\(a\) = 0,4343·k, gdzie k - współczynnik absorpcji \([\frac {dm^3}{mol\cdot cm}]\),

\(b\) - grubość jednorodnego ośrodka absorbującego \([cm]\),

\(c\) - stężenie jednorodnego roztworu substancji absorbującej \([\frac{mol}{dm^3}]\).

II prawo absorpcji (prawo Lamberta-Beera) - wzór - jak stosować w praktyce?

6+3 =