Eszkola

Wzór na stopień konwersji (przemiany, przereagowania) wzór

Wzór na stopień konwersji może występować pod postaciami:

\(\alpha_i=\cfrac{n_{oi}-n_i}{n_{oi}}=\cfrac{m_{oi}-m_i}{m_{oi}}=\cfrac{\Delta n_i}{n_{oi}}=\cfrac{\Delta m_i}{m_{oi}}\)

gdzie:

\(\alpha_i\) - stopień konwersji \([-]\),

\(n_{oi}\) - początkowa ilość substratu \([mol]\),

\(n_i\) - końcowa ilość substratu \([mol]\),

\(m_{oi}\) - początkowa ilość substratu \([kg]\),

\(m_i\) - końcowa ilość substratu \([kg]\),

\(\Delta n_i\) - ilość substratu zużyta w trakcie reakcji \([mol]\),

\(\Delta m_i\) - ilość substratu zużyta w trakcie reakcji \([kg]\).Wzór na stopień konwersji (przemiany, przereagowania) - jak stosować w praktyce?

5+2 =