Eszkola

Wzór na ułamek masowy

Wzór na ułamek masowy ma postać:

\(w_i=\dfrac{m_i}{\sum m_i}\)

gdzie:

\(w_i\) - ułamek masowy \([-]\),

\(m_i\) - masa składnika \(i\)-tego \([kg]\),

\(\sum m_i\) - 1 kg mieszaniny \([kg]\).