Eszkola

Warunek rezonansu magnetycznego - wzór wzór

Wzór na warunek rezonansu magnetycznego ma postać:

\(\upsilon =\dfrac{\gamma }{2\pi }H_0\)

gdzie:

\(\upsilon \) - częstość precesji (częstość Larmora) \([MHz]\),

\(\gamma\) - współczynnik giromagnetyczny \([\frac{MHz}{T}]\),

\(H_0\) - natężenie pola magnetycznego \([T]\).Warunek rezonansu magnetycznego - wzór - jak stosować w praktyce?

1×4 =