Eszkola

Wzór na zdolność rozdzielczą kolumny wzór

Wzór na zdolność rozdzielczą kolumny ma postać:

\(R_s=2\cfrac{t_{R_{2}}-t_{R_{1}}}{w_1+w_2}\)

gdzie:

\(R_s\) - zdolność rozdzielcza kolumny,

\(t_{R_{1}}\), \(t_{R_{2}}\) - czasy retencji składników 1 i 2,

\(w_1\), \(w_2\) - szerokości pików mierzonych przy podstawie.

Wzór na zdolność rozdzielczą kolumny - jak stosować w praktyce?

6-3 =