Eszkola

Wzór na zredukowaną objętość retencji wzór

Wzór na zredukowaną objętość retencji ma postać:

\(V_{R}^{'}=V_R-V_M\)

gdzie:

\(V_{R}^{'}\) - zredukowana objętość retencji \([cm^3]\),

\(V_R\) - całkowita objętość retencji \([cm^3]\),

\(V_M\) - zerowa objętość retencji \([cm^3]\).

Wzór na zredukowaną objętość retencji - jak stosować w praktyce?

4×4 =