Eszkola

Kalkulator sumy ciągu

OPIS.
Kalkulator składa się z rozwijanej listy, z której użytkownik wybiera ciąg: geometryczny lub arytmetyczny. Następnie podaje \(a_1\) - pierwszy wyraz ciągu oraz dla ciągu arytmetycznego różnicę \(r\), a dla geometrycznego iloraz \(q:q<1, q>-1\). Dostępne są jeszcze dwa pola do których wchodzą liczby naturalne \(n_1>0, n_2>n_1\), w których użytkownik podaje odpowiednio początek przedziału do sumowania i koniec. W przypadku ciągu geometrycznego istnieje możliwość zaznaczenia opcji "ciąg nieskończony". Dostępny jest też pole jednokrotnego wyboru:
wyrazy wszystkie, wyrazy parzyste, wyrazy nieparzyste. W polu wynikowym wyświetla się szukana suma \(S\).
 

Ciąg:

Pierwszy wyraz ciągu:

\( a_1 = \)

Różnica ciągu arytmetycznego:

\( r = \)

Iloraz ciągu geometrycznego:

\( q =\)

Początek przedziału:

\( n_1 = \)

Koniec przedziału:

\( n_2 = \)

Szukana suma:

Kalkulator sumy ciągu Wasze wyniki

9-1 =