Eszkola

Biogeneza - krótka charakterystyka

Co to jest biogeneza?

To teoria wyjaśniająca pochodzenie życia na Ziemi, inaczej jest to proces obejmujący okres od powstania materii organicznej do powstania pierwszych komórek.

Główne etapy biogenezy:

 1. proste związki organiczne
 2. związki organiczne o charakterze polimerów
 3. heterotroficzne organizmy prokariotyczne
 4. autotroficzne organizmy prokariotyczne
 5. jednokomórkowe organizmy 
 6. wielokomórkowe organizmy eukariotyczne

Teorie o powstaniu życia na Ziemi, były różne. To przykłady niektórych z nich:

 • Teoria samorództwa (abiogenezy).
 • Teoria komórkowa.
 • Teoria Cairns-Smitha
 • Teoria panspermii
 • Kreacjonizm (stworzenie).
 • Teoria samorzutnego powstania życia
 • Ewolucja chemiczna

Żadna z teorii nie wyjaśnia w sposób wyczerpujący jak powstało życie na Ziemi.

Przypuszczalnie proces powstawania i rozwoju życia przebiegał następująco:

 1. ewolucja chemiczna, podczas której tworzyły się pierwsze cząsteczki organiczne
 2. samoorganizacja powstałych związków w pierwsze replikujące się struktury
 3. stopniowe komplikowanie się struktur organicznych aż do powstania pierwszych żywych organizmów jednokomórkowych
 4. ewolucja biologiczna, prowadząca do uformowania się dzisiejszego zróżnicowania życia na Ziemi.

Biogeneza Wasze opinie

3×3 =