Eszkola

Biogeneza - krótka charakterystyka

Co to jest biogeneza?

To teoria wyjaśniająca pochodzenie życia na Ziemi, inaczej jest to proces obejmujący okres od powstania materii organicznej do powstania pierwszych komórek.

Główne etapy biogenezy:

 1. proste związki organiczne
 2. związki organiczne o charakterze polimerów
 3. heterotroficzne organizmy prokariotyczne
 4. autotroficzne organizmy prokariotyczne
 5. jednokomórkowe organizmy 
 6. wielokomórkowe organizmy eukariotyczne

Teorie o powstaniu życia na Ziemi, były różne. To przykłady niektórych z nich:

 • Teoria samorództwa (abiogenezy).
 • Teoria komórkowa.
 • Teoria Cairns-Smitha
 • Teoria panspermii
 • Kreacjonizm (stworzenie).
 • Teoria samorzutnego powstania życia
 • Ewolucja chemiczna

Żadna z teorii nie wyjaśnia w sposób wyczerpujący jak powstało życie na Ziemi.

Przypuszczalnie proces powstawania i rozwoju życia przebiegał następująco:

 1. ewolucja chemiczna, podczas której tworzyły się pierwsze cząsteczki organiczne
 2. samoorganizacja powstałych związków w pierwsze replikujące się struktury
 3. stopniowe komplikowanie się struktur organicznych aż do powstania pierwszych żywych organizmów jednokomórkowych
 4. ewolucja biologiczna, prowadząca do uformowania się dzisiejszego zróżnicowania życia na Ziemi.