Eszkola

Industrializacja - czym jest?

Industrializacja zwana też uprzemysłowieniem to proces przejawiający się w szybszym rozwoju przemysłu w stosunku do pozostałych sektorów gospodarki, czyli rolnictwa i usług. 
Zjawisko to jest przyczyną szybszej urbanizacji (powstawanie i rozwój miast), ponieważ wskutek zwiększenia produkcji mechanicznej zachodzi potrzeba zatrudnienia większej liczby pracowników operujących maszynami, wdrażane są nowe metody zarządzania produkcją, czas pracy zostaje ujednolicony dla wszystkich pracowników. Efektem tych zmian jest przekształcenie społeczeństwa z tradycyjnego w przemysłowe, co skutkuje wzrostem zróżnicowania społecznego między bogatym kapitalistą, a biednym robotnikiem. Równocześnie z tym powstaje większy dysonans w poziomie życia w miastach w stosunku do poziomu życia na wsiach. 
Industrializacja jest efektem rewolucji przemysłowej, która miała miejsce w Wielkiej Brytanii w XVIII wieku.

Industrializacja Wasze opinie

9-2 =