Eszkola

Zróżnicowanie językowe ludności świata

Ludność na świecie jest zróżnicowana pod względem językowym ze względu na swoje pochodzenie. Praktycznie każdy kraj ma tylko sobie właściwy język, który najczęściej staje się jego językiem urzędowym i powstają też również ich specyficzne odmiany, czyli dialekty. Z powodu ich dużej ilości i różnorodności Organizacja Narodów Zjednoczonych wyróżniła tak zwane języki oficjalne, do których należy język angielski, rosyjski, francuskim chiński, arabski, hiszpański. 
Ze względu na wspólne pochodzenie języków i ich pokrewieństwo dzieli się je na poszczególne rodziny, które są podzielone na podrodziny, a te z kolei na grupy
Indoeuropejska rodzina językowa dzieli się na grupę indo-irańską (np. język hindi, beludżi, urdu, perski, bengalski), germańską (np. język angielski, niemiecki, islandzki, szwedzki, norweski, duński, niderlandzki) , słowiańską (np. język polski, rosyjski, ukraiński, czeski, słowacki, macedoński, słoweński)  romańską (np. język francuski, hiszpański, kataloński, włoski, portugalski, rumuński), ormiańską (np. język ormiański), grecką (np. język grecki), celtycką (np. irlandzki, bretoński, szkocki, walijski), albańską (np. język albański), bałtycką (np. język litewski, łotewski). 
Grupa języków indo-irańskich obejmuje swym zasięgiem południowo-wschodnią część Azji od Indii po Turcję. Języki germańskie występują głównie w krajach Ameryki Północnej (Kanada, USA) oraz Europę Środkową, RPA i południowo-wschodnią część Australii, języki romańskie natomiast funkcjonują w Europie Zachodniej, krajach Ameryki Łacińskiej i Ameryce Południowej. 
Rodzina chińsko-tybetańska dzieli się na grupę chińską i tybetańsko – birmańską i obejmują wschodnie Chiny. 
Rodzina afryko-azjatycka dzieli się na językową grupę semicką (np. język arabski, etiopski, hebrajski), kuszycką, berberską, egipską i czadyjską,  z czego pierwsza z nich obejmuje praktycznie wyłącznie Półwysep Arabski, a pozostałe są rozmieszczone w północnych krajach Afryki. 
Ałtajska rodzina językowa obejmuje grupę turecką (z językiem tureckim, tatarskim, azerskim), mongolską, tungusko-mandżurską (z językiem tunguskim i mandżurskim), japońską i koreańską. Turecka grupa językowa obejmuje swym zasięgiem Turcję i kraje byłego Związku Radzieckiego, mongolska Mongolię, tungusko-mandżurska Syberię i północno-wschodnie Chiny, japońska Japonię i koreańska Koreę Północną i Południową. 
Austronezyjska rodzina językowa występuje na wyspach Oceanii, Indonezji, Madagaskarze. 
Rodzina nigero-kongisjka występuje w krajach środkowej, wschodniej i południowej Afryki. 
 

Zróżnicowanie językowe ludności świata Wasze opinie

8-2 =

Oprócz zróżnicowanie językowe ludności świata może Ci się przydać