Eszkola

Wzór na naprężenie styczne przy ściance kapilary wzór

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Wzór na naprężenie styczne przy ściance kapilary ma postać:

\(\tau_w=\cfrac{R\Delta p}{2L}\)

gdzie:

\(\tau_w\) - naprężenie styczne przy ściance kapilary \([\cfrac{N}{m^2}]\),

\(\Delta p\) - spadek ciśnienia \([Pa]\),

\(L\) - długość kapilary \([m]\),

\(R\) - promień kapilary \([m]\).

Wzór na naprężenie styczne przy ściance kapilary - jak stosować w praktyce?

3×7 =