Eszkola

Wzór na prędkość elektroforetyczną wzór

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Wzór na prędkość elektroforetyczną ma postać:

\(\upsilon_{ef} = \mu_{ef}\cdot E= \left(\cfrac{q}{6\pi \cdot \eta\cdot r}\right)\left(\cfrac{V}{L}\right)\)

gdzie:

\(\upsilon_{ef}\) - prędkość elektroforetyczna \([\frac{cm}{s}]\),

\(\mu_{ef}\) - ruchliwość elektroforetyczna \([\frac{cm^2}{s\cdot V}]\),

\(E\) - natężenie pola elektrycznego w kapilarze \([\frac{V}{cm}]\),

\(q\) - wielkość ładunku cząsteczki \([C]\),

\(\eta\) - lepkość środowiska \([\frac{kg}{m\cdot s}]\),

\(r\) - promień cząsteczki \([m]\),

\(V\) - przyłożone napięcie \([V]\),

\(L\) - długość kapilary \([cm]\).

Wzór na prędkość elektroforetyczną - jak stosować w praktyce?

6-3 =