Eszkola

Wzór na przewodność równoważnikową wzór

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Wzór na przewodność równoważnikową ma postać:

\(\Lambda^{*} =\cfrac{\kappa\cdot 1000}{N}\)

gdzie:

\(\Lambda^{*}\) - przewodność równoważnikowa,

\(\kappa\) - przewodność właściwa \([\cfrac{S}{cm}]\),

\(N\) - stężenie normalne, czyli liczba gramorównoważników w dm3 roztworu.


Wzór na przewodność równoważnikową - jak stosować w praktyce?

7-1 =