Eszkola

Wzór na średni ciężar cząsteczkowy (metoda grup końcowych) wzór

Wzór na średni ciężar cząsteczkowy (wyznaczany metodą grup końcowych) ma postać:

\(M_n=\cfrac{2\cdot m \cdot 1000}{V_1\cdot N_1+\left(V_2-V\right)\cdot N_2}\)

gdzie:

\(M_n\)- średni ciężar cząsteczkowy \([g]\),

\(m\) - masa polimeru \([mg]\),

\(V_1\) – objętość kwasu zużytego na miareczkowanie \([cm^3]\)

\(V_2\) – objętość zasady zużytej na miareczkowanie \([cm^3]\)

\(V\) – objętość zasady zużytej na miareczkowanie w tzw. „ślepej” próbie \([cm^3]\)

\(N_1\) – stężenie roztworu kwasu \([\frac{g}{cm^3}]\),

\(N_2\) – stężenie roztworu zasady \([\frac{g}{cm^3}]\).Wzór na średni ciężar cząsteczkowy (metoda grup końcowych) - jak stosować w praktyce?

1×4 =