Eszkola

Wzór na stosunek wskaźników płynięcia (FRR) wzór

Wzór na stosunek wskaźników płynięcia (FRR) ma postać:

\(FRR=\cfrac{MVR_2}{MVR_1}\)

gdzie:

\(FRR\) - stosunek wskaźników płynięcia \([-]\),

\(MVR_1\) - objętościowy wskaźnik szybkości płynięcia przy obciążeniu normowym \([\cfrac{cm^3}{10min}]\),

\(MVR_2\) - objętościowy wskaźnik szybkości płynięcia przy większym obciążeniu \([\cfrac{cm^3}{10min}]\).Wzór na stosunek wskaźników płynięcia (FRR) - jak stosować w praktyce?

2+6 =