Eszkola

Wzór na zwilżalność wzór

Wzór na zwilżalność ma postać:

\(\gamma_{sp}-\gamma_{sc}=\gamma_{cp}\cdot cos\Theta\)

gdzie:

\(\gamma_{sp}\) - napięcie powierzchniowe ciało stałe - para \([\frac{J}{m^2}]\),

\(\gamma_{sc}\) - napięcie powierzchniowe ciało stałe - ciecz \([\frac{J}{m^2}]\),

\(\gamma_{cp}\) - napięcie powierzchniowe ciecz - para \([\frac{J}{m^2}]\),

\(\Theta\) - graniczny kąt zwilżania.

Wzór na zwilżalność - jak stosować w praktyce?

6-2 =