Eszkola

Wielomian stopnia n jednej zmiennej rzeczywistej wzór

Wielomian stopnia n jednej zmiennej rzeczywistej

Wielomianem stopnia n jednej zmiennej rzeczywistej (funkcja wielomianową) nazywamy funkcję określoną wzorem:

\(W(x) = a_nx^n + a_{n-1}x^{n-1} + \: ... \: +a_1x + a_0\), gdzie

\(n \in N, \: a_0, a_1, ..., a_n \: \in \: R\)   i   \(a_n \neq 0\)

Wyjaśnienie symboli:

\(n\) - stopień wielomianu \((n \in N)\)

\(a_0, a_1, ..., a_n\) - współczynniki wielomianu

Wielomian stopnia n jednej zmiennej rzeczywistej - jak stosować w praktyce?

9+6 =

Oprócz - wzór na wielomian stopnia n jednej zmiennej rzeczywistej może Ci się przydać