Eszkola

Lasy deszczowe

Lasy deszczowe uznawane są za najstarsze żywe ekosystemy na świecie. Są to wysokie, gęste dżungle, gdzie opady deszczu oraz wysokie temperatury utrzymują się na wysokim poziomie przez cały rok. Klimat lasów deszczowych jest bardzo ciepły i wilgotny – jest to jak gdyby tropikalna szklarnia.
 
Zajmując jedynie 6% powierzchni Ziemi są schronieniem dla ponad połowy wszystkich gatunków zwierząt i roślin na świecie. Usytuowanie lasów deszczowych determinowane jest poprzez szerokość geograficzną i napotkamy je w:
 
Amazonii - to największy las deszczowy na świecie pokrywający teren dorzecza Amazonki; jest domem dla największej liczby gatunków zwierząt - szacuje się, że żyje tam 1/5 światowej populacji ptaków oraz 1/10 światowej populacji gatunków ssaków,
 
Ameryce Środkowej - niegdyś pokrywające cały teren Ameryki Centralnej, jednak obecnie duże obszary zostały wykarczowane pod wypas bydła (farmy) oraz plantacje trzciny cukrowej; tak jak inne lasy deszczowe są domem dla roślin i zwierząt endemicznych, słyną z dużej liczby ptaków tropikalnych, w tym wielu gatunków papug,
 
Afryce - Afryka Centralna przedstawia drugi co do wielkości las deszczowy i zajmuje obszary bagien namorzynowych, zalanych lasów oraz lasów powyżej linii chmur; Madagaskar niegdyś intensywnie zalesiony nadal jest domem dla wielu zwierząt endemicznych,
 
Azji Południowej - lasy deszczowe Azji rozciągają się od Indii na zachodzie do Malezji, Jawy i Borneo na wschodzie; Bangladesz może pochwalić się największym lasem namorzynowym na świecie; ze względu na położenie klimat zmienia się od gorącego i wilgotnego do subtropikalnego z deszczami monsunowymi i okresami suchszymi,
 
Australii i Oceanii - miliony lat temu Australia, Nowa Zelandia i Nowa Gwinea były częścią wielkiego południowego lasu kontynentalnego odizolowanego od reszty świata, obecnie wyspy te są domem dla wielu rożnych gatunków zwierząt nie występujących nigdzie indziej - przykładem są już słynne rajskie ptaki (tzw. cudowronki) o oszałamiających kolorach i kształtach); lasy tropikalne Australii leżą na drodze mokrych wiatrów znad Pacyfiku a ich poszycie jest gęste i bujne.

Lasy deszczowe
Autor: Gido [CC-BY-2.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/2.0)]
 
Około 30 milionów gatunków roślin i zwierząt żyje w lasach tropikalnych i co najmniej dwie trzecie światowych gatunków roślin. Wiele egzotycznych i rzadkich kwiatów rośnie w lasach deszczowych, m.in. znane i cenione za swe piękno orchidee. Współzawodnictwo w świecie roślin doprowadziło do ewolucji, dzięki której niektóre rośliny żyją na gałęziach innych roślin i drzew a „duszą” duże drzewa w walce o przetrwanie. Rośliny lasów deszczowych często pobierają pokarm z powietrza używając tzw. korzeni powietrznych. Wilgotność dżungli umożliwia takie dostosowanie się roślin, które nie jest możliwe w lasach umiarkowanych.
 
Wbrew pozorom lasy deszczowe nie są nam tak odległe jakby mogło się wydawać, gdyż z lasów deszczowych pochodzi wiele leków oraz produktów żywnościowych. Lasy deszczowe nazywane są płucami planety i stabilizują klimat na Ziemi, utrzymują naturalny cykl obiegu wody w przyrodzie, chronią przed powodziami, suszami oraz erozją. I tak jak w przypadku innych cennych ekosystemów, lasy deszczowe znikają w zastraszającym tempie głownie przez działalności człowieka (pozyskiwanie drewna, rolnictwo, przesiedlenia ludzi, hodowla zwierząt, produkcja papieru, budowa dróg, eksploatacja surowców mineralnych ziemi).

Lasy deszczowe
Autor: Tristan Schmurr [CC-BY-2.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/2.0)]

 
Lasy deszczowe

Autor zdjęcia: lexe-I [CC-BY-2.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/2.0)]

Lasy deszczowe Wasze opinie

6+1 =