Eszkola

Intersekcja - definicja

Intersekcja to przecięcie powierzchni geologicznych z powierzchnią terenu. Linia przecięcia to linia intersekcyjna. Nie jest ona jedynie linią na mapie – istnieje również rzeczywiście w terenie. 
Jej bieg zależy od ukształtowania powierzchni terenu oraz od położenia warstw, powierzchni uskoku, nasunięć i spękań. Powstanie tylko w przypadku gdy obydwie powierzchnie mają różną geometrię. Gdy warstwy leżą poziomo, a powierzchnia jest płaska nie będzie linii intersekcyjnej, ponieważ powierzchnia terenu i powierzchnie geologiczne są do siebie równoległe. 

Intersekcja Wasze opinie

7-1 =