Eszkola

Kręgi kulturowe świata

Krąg kulturowy nazywany również cywilizacyjnym to obszar, na którym występują wspólne dla wszystkich mieszkańców cechy kulturowe dotyczące wyznawanej religii, języka, tradycji, rozwoju społecznego
Według Samuela Huntingtona świat jest podzielony na następujące kręgi kulturowe:
zachodni, wschodnioeuropejski, islamski, hinduski, buddyjski, chiński, japoński, latynoamerykański, afrykański

Zachodni krąg kulturowy dzieli się na krąg anglo-amerykański, obejmujący prawie całą Amerykę Północną do Meksyku, europejski obejmujący Europę Zachodnią i Środkową oraz australijski obejmujące całą Australię. Podstawą tego kręgu kulturowego jest religia chrześcijańska, swoboda jednostki, indywidualizm, poszanowanie godności i praw człowieka, szeroko pojęta tolerancja, duża przedsiębiorczość mieszkańców i dążenie do odniesienia sukcesu. 
Wschodnioeuropejski (prawosławny) krąg kulturowy obejmuje Europę Wschodnią oraz północną Azję. Jego podstawą jest odłam religii chrześcijańskiej – prawosławie wraz z silnym związkiem władz kościelnych i państwowych oraz kultem silnej władzy i rozbudowaną biurokracją.
Islamski krąg kulturowy obejmuje kraje Bliskiego Wschodu oraz kraje Północnej Afryki. Jego podstawą jest islam będący nie tylko religią, ale systemem prawno-polityczno-ekonomicznym państw, gdyż nie ma tam rozdzielenia religii od państwa. Obowiązuje prawo szariatu, które jest rygorystyczne i konsekwentnie przestrzegane.
Hinduski krąg kulturowy obejmuje Indie, Nepal, Bangladesz, Myanmar, Bangladesz, Sri Lanka. Jego podstawą stały się podobne języki i wspólna historia oraz podobny system społeczny, a dokładniej podział społeczeństwa na kasty i ograniczona rola kobiet. Próby awansu ekonomicznego stoją w sprzeczności z ustalonym religijnie porządkiem świata.
Buddyjski krąg kulturowy obejmuje Mongolię, Wietnam, Tajlandia. Jego podstawą jest wspólna historia krajów. Mieszkańcy dążą do osiągnięcia nirwany poprzez spełnianie jedynie koniecznych potrzeb i ciągłe samodoskonalenie ciała i ducha. 
Chiński krąg kulturowy obejmuje Chiny. Jego podstawą jest wyznawanie i wprowadzane w życie religii uznawanych również przez niektórych za ideologie i filozofie. Silnie rozwinięta jest hierarchiczność oraz przedkładanie dobra ogółu nad dobra indywidualne, stąd powszechna jest umiejętność pracy zespołowej. 
Japoński krąg kulturowy obejmuje Japonię, Koreę Południową i Koreę Północną. Wyróżnia się wyznawaniem buddyzmu i shintoizmu oraz głębokim szacunkiem do władzy i pracowitością jego mieszkańców osiągających dalekosiężne cele kosztem natychmiastowego i krótkotrwałego sukcesu. 
Latynoamerykański krąg kulturowy obejmuje Amerykę Południową oraz Środkową wraz z Meksykiem. Kraje wyznają chrześcijaństwo podobnie jak w przypadku kręgu Zachodniego, jednak tutaj podstawą jego wydzielenia jako oddzielnego są języki hiszpański i portugalski oraz duże dysproporcje w poziomie życia mieszkańców.
Afrykański krąg kulturowy obejmuje środkową (na południe od Sahary) i południową Afrykę. Mieszkańcy państw reprezentują duże zróżnicowanie kulturowe, etniczne i religijne często powiązane z plemionami z jakich się wywodzą. 
 

Kręgi kulturowe świata

Autor zdjęcia: Sylwia Nawała

Kręgi kulturowe świata Wasze opinie

3×4 =