Eszkola

Usługi – czynniki lokalizacji

Czynnik lokalizacji to aspekt, który wpływa na umiejscowienie konkretnej placówki usługowej. Wybór miejsca dokonywany jest w skali krajowej, regionalnej i lokalnej. Najpierw jest dokonywany wybór regionu, następnie konkretnej miejscowości i dzielnicy. 

Aby odpowiednio zlokalizować przedsiębiorstwo usługowe należy wziąć pod uwagę szereg uwarunkowań zarówno ogólnych, jak i szczegółowych. W przypadku lokalizacji ogólnej zachodzi potrzeba rozpoznania czynników związanych z wybranym rodzajem świadczonych usług, takich jak zasoby materialne i personalne, pozycja rynkowa, konkurencja, jak również z jej otoczeniem, czyli uwarunkowaniami demograficznymi, ekonomicznymi, finansowymi, urbanistycznymi, transportowymi i prawnymi. Najważniejsze z nich to wielkość miejscowości i związana z nim liczba ludności, gęstość zaludnienia, zróżnicowanie wiekowe i płciowe miejscowej społeczności, styl życia, modele konsumpcji, poziom stabilności gospodarczej, ceny gruntów, wynajmu, leasingu, wykupu koncesji, dostępność komunikacyjna. 
Lokalizacja ogólna zależy w głównej mierze od realnego popytu na konkretną usługę i wyznacza liczbę placówek, w których będą one świadczone. 
Lokalizacja szczegółowa natomiast polega na wyznaczeniu konkretnego miejsca w przestrzeni geograficznej i zależy między innymi od rodzaju świadczonych usług. 
 

Usługi Wasze opinie

5×6 =