Eszkola

Wzór na absorbancję w absorpcyjnej spektrometrii atomowej (AAS): wzór

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Wzór na absorbancję w absorpcyjnej spektrometrii atomowej (AAS) ma postać:

\(A=\cfrac{2\lambda^2}{\Delta \lambda_p} \sqrt{\cfrac{\ln2}{\pi}} \cfrac{\pi e^2}{mc^2}fbN\)

gdzie:

\(A\) - absorbancja w AAS,

\(\lambda\) - długość fali,

\(m\) - masa elektronu, 

\(c\) - prędkość światła,

\(e\) - ładunek elektronu,

\(f\) - moc oscylatora w danym przejściu - wyrażanie niemianowane - jeśli jego wartość jest bliska jedności to przejście jest dozwolone. Jeśli natomiast jest bardzo niski, rzędu 10−3–10−4, to przejście jest wzbronione i pojawia się w widmie tylko przy naruszeniu głównych reguł wyboru,

\(\Delta \lambda_p\) - poszerzenie fali pod wpływem ciśnienia,

\(b\) - długość drogi optycznej,

\(N\) - liczba swobodnych atomów.Wzór na absorbancję w absorpcyjnej spektrometrii atomowej (AAS): - jak stosować w praktyce?

2×6 =