Wzór na lepkość zespoloną

Wzór na lepkość zespoloną ma postać:

\(\eta^*=\eta'-i\eta''\)

gdzie:

\(\eta^*\) - lepkość zespolona \([Pa\cdot s]\), 

\(\eta'\) - lepkość dynamiczna \([Pa\cdot s]\), 

\(\eta''\) - urojona składowa lepkości zespolonej \([Pa\cdot s]\),

\(i\) - jednostka urojona \([-]\).