Eszkola

Wzory na przesunięcie chemiczne wzór

Wzory na przesunięcie chemiczne mają postać:

\(\sigma=\sigma_{pr}-\sigma_{wz}\)

gdzie:

\(\sigma\) - stała ekranowania jąder,

\(\sigma_{pr}\) - stała ekranowania jąder próbki,

\(\sigma_{wz}\) - stała ekranowania jąder wzorca.

Stałe ekranowania są niemianowane rzędu \(10^{-6}\), dlatego też często wyraża się je w ppm (parts per million).

Przesunięcie chemiczne można także zdefiniować w jednostkach częstości:

\(\Delta=\upsilon_{pr}-\upsilon_{wz}\)

gdzie:

\(\Delta\) - przesunięcie chemiczne \([Hz]\),

\(\upsilon_{pr}\) - częstość położenia sygnału próbki \([Hz]\),

\(\upsilon_{wz}\) - częstość położenia sygnału wzorca \([Hz]\).Wzory na przesunięcie chemiczne - jak stosować w praktyce?

3×6 =