Eszkola

Wzór na spinowy moment pędu wzór

Wzór na spinowy moment pędu ma postać:

\(p= \sqrt{l(l+1)\not{h}}\)

gdzie:

\(p\) - spinowy moment pędu \([\frac{kg\cdot m^2}{s}]\),

\(l\) - jądrowa spinowa liczba kwantowa, \( l= 0, \frac{1}{2}, 1, \frac{3}{2}...\),

\(\not{h}=\frac{h}{2\pi}\), w którym h jest stałą Plancka, \(h=6,626196⋅10^{-34} J⋅s\).

Wzór na spinowy moment pędu - jak stosować w praktyce?

6-2 =