Eszkola

Wzór na średnią kwadratową odległości końców łańcucha makrocząsteczki wzór

Wzór na średnią kwadratową odległości końców łańcucha makrocząsteczki ma postać:

\(\left \langle h^2 \right \rangle=nl^2\dfrac{1+\cos\alpha}{1-\cos\alpha}\cdot\dfrac{1+\eta}{1-\eta}\)

gdzie:

\(\left \langle h^2 \right \rangle\) - średnia kwadratowa odległości końców łańcucha makrocząsteczki \([m]\),

\(n\) - liczba wiązań w łańcuchu \([-]\),

\(l\) - długość wiązania \([m]\),

\(\alpha\) - kąt wartościowości \([-]\),

\(\eta\) - sztywność łańcucha \([-]\).

Wzór na średnią kwadratową odległości końców łańcucha makrocząsteczki - jak stosować w praktyce?

7-4 =