Eszkola

Wzór na efektywną nienasiąkliwą powierzchnię dachu wzór

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Wzór na efektywną nienasiąkliwą powierzchnię dachu  ma postać:

- dla kąta padania deszczu na dach równego 26o-89o

\(A=L_R\cdot \left(B_R+\cfrac{H_R}{s}\right)\)

- dla kąta padania deszczu na dach równego 90o

\(A=L_R\cdot T_R\)

gdzie:

\(A\) - efektywna nienasiąkliwa powierzchnia dachu \([m^2]\),

\(L_R\) - długość dachu, z którego odprowadza się wodę \([m]\),

\(B_R\) - szerokość dachu w rzucie poziomym, od rynny do jego szczytu \([m]\),

\(H_R\) - wysokość dachu od rynny do jego szczytu \([m]\),

\(T_R\) - odległość między rynną a szczytem dachu mierzoną wzdłuż dachu \([m]\).Wzór na efektywną nienasiąkliwą powierzchnię dachu - jak stosować w praktyce?

7-1 =