Eszkola

Wzory na zamianę funkcji arc tg na inne

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Wzory na zamianę funkcji arc tg na inne mają postać:

\( arc \: tg \: x = -arc \: tg( - x) = \dfrac{\pi}{2} - arc \: ctg \: x = arc \:  sin \: \dfrac{x}{\sqrt{1 + x^2}}\)

\(arc \: tg \: x = arc \:  cos \: \dfrac{1}{\sqrt{1+ x^2}} = arc \:  ctg \: \dfrac{1}{x}\)