Eszkola

Kalkulator natężeń pola

OPIS
Użytkownik podaje współrzędne \(x_1,x_2,y_1,y_2,x,y\) [m] odpowiednio: pierwszego źródła punktowego, drugiego źródła punktowego i szukanego punktu. Ponadto wybiera z listy: pole grawitacyjne, pole elektryczne. W przypadku wybrania pola grawitacyjnego uzupełnia pola \(M_1,M_2\) [kg] odnoszące się do masy źródeł punktowych, w przypadku elektrycznego \(Q_1,Q_2\)[C] odnoszące się do ładunków pola elektrycznego. Wynikiem jest wypadkowe natężenie pola.

Pierwsze źródło punktowe:

\( x_1 = \) m \( y_1 = \) m

Drugie źródło punktowe:

\( x_2 = \) m \( y_2 = \) m

Szukany punkt:

\( x = \) m \( y = \) m

Pole:

Masy źródeł punktowych:

\( M_1 = \) kg \( M_2 = \) kg

Ładunki pola elektrycznego:

\( Q_1 = \) C \( Q_2 = \) C

Kalkulator natężeń pola Wasze wyniki

8-1 =